Om Oss

På mange måter er firmaets historie sammenfallende med Einar Kalands Instrumentfabrikk, som ble stiftet i 1898.

Gjennom trekkspillreparatør Ole Espeland, eller som de gamle sa; "Ola Stril", ble Henrik Eide ledet inn i foretaket. Som 22-åring ble han i år 1900 formann i bedriften….

Shop_MAIN_2.png