Instrument *Lagerleie av piano / flygel

Piano: lagerleie kr. 250,- / mnd.

Flygel: lagerleie kr. 500,- / mnd.

Minimum 3 måneders leie, løpende leieavtale,

Forskudds fakturerers kvartalsvis:

Januar/Feburar/Mars - April/Mai/Juni - Juli/August/September - Oktober/November/Desember.

Lagring skjer under forhold som er tilpasset for piano og flygel, både av temperatur og luftfuktighet.

Instrumentet forblir innpakket fra den dagen det kommer inn til den dagen det leveres ut.