Service av piano / flygel

Service av instrumenter kan for mange bli ulikt oppfattet, spesielt i hvilken grad man kaller det service eller restaurering. Derfor har vi enkelt forklart hva vi legger i ulike begreper vi benytter i sammenheng med instrumentet tilstand og anbefaling for arbeid.


Hva er "Regulering av mekanikk"?

Generell service på instrumentet kan innebære regulering, justering og etterstramming av mekanikken, samt rens og smøring av slitedeler.
Service av et instrument er noe som må gjøres, uansett prisklasse og kvalitet.

Resultatet vil være en jevn, presis og kontrollerbar spillart.

Dette kan gjøres hjemme hos deg som kunde, tidsaspektet avhenger av tilstanden på instrumentet.

Pris: Timepris eller fastpris om arbeidet er mer omfattende.


Hva er "Reparering" av instrument?

Dersom man skal reparere en del på instrumentet, er dette deler som må skiftes enkeltvis, f.eks knekt hammer, knekt pedal etc.

Pris: Timepris + deler

*Større reparasjoner kan tilbys på avtalt fastpris


Hva er "Total restaurering" av instrument?

Skal et instrument restaureres så vil dette innbære en større jobb, som normalt går over 3-6 måneder.

Vi har til enhver tid instrumenter som er totalrestaurert på utstilling i våre lokaler, slik at du kan se hvordan sluttresultatet av ditt instrument vil kunne bli.

Alle instrumenter som gjennomgår en slik restaurering gis full garanti som et nytt piano.

Priser fra: 100.000,- og oppover