Stemming av piano eller flygel

Vi utfører fortrinnsvis stemming Mandag - Fredag Klokken 08-16

 

Priser

Stemming kr. 1900,-

Opptrekk / Grovstemming kr. 950,-

Vi tar et administrasjontillegg pr. oppdrag på kr. 300 kr

Administrasjon dekker reisetid, reisekostnader (kilometer/bompenger/parkering) og fakturering.

Kommuner som grenser til Bergen kommune: + Kr. 5 pr kilometer + bom/ferge kostnader

Ved behov for servicearbeid utføres dette på timepris til kr. 950,- / time.

Oppdrag i andre fylker på forespørsel

Vanlige spørsmål:

Hva er Opptrekk / Grovstemming
Ordet opptrekk eller grovstemming blir brukt i sammenhenger der instrumentet ikke kan finstemmes slik det står da tonehøyden er for lav.
Dersom det er mange år siden instrumentet var stemt sist, vil det være veldig optimitsisk å forvente at instrumentet kun trenger en finstemming.
Stemmes et instrument jevnlig, minimum 1 gang i året, vil man oppleve et mer stabilt instrument og et instrument som gir større spilleglede.

Hvor ofte må jeg stemme mitt piano?
Generelt for private anbefaler vi stemming 1 gang pr. år. Dersom instrumentet er mye i bruk kan det med stor fordel være nødvendig med stemming oftere.

Hvor lang tid tar en stemming?
Vi setter av 2 timer pr. stemming, noen ganger tar det lengre tid, det avhenger av tilstanden på instrumentet.

Må det være helt stille når pianostemmeren er her?
Det kreves at det er stille når pianostemmeren er der for å få best mulig resultat.
Det er ikke en god ide å ha andre håndverkere på besøk samtidig som pianostemmeren er der.

Kan pianostemmeren reparere feil på pianoet?
Ja, vi fikser også tekniske feil på ditt instrument. Forklar så godt som mulig hvordan du opplever feilen, så kan vi best mulig ta med nødvendig utstyr. Om noe er knekt eller ødelagt så kan det enten fikses på stedet eller at instrumentet tas med inn på vårt verksted.
Enkle feil/justeringer fikses uten noen ekstra kostnad, men dersom det er arbeid som krever mer enn 15 minutter vil blir fakturert for.

En pianostemmer forsøkte å stemme pianoet for noe år siden, men sa det ikke gikk å stemme. Tror dere det går å stemme det nå?
Nei, dersom noen har forsøkt å stemme det, men uttalt seg at det ikke går å stemme, så vil det ikke bli bedre av seg selv. Det må nok en større reparasjon til.

Pianoet blir fort ustemt, hva kan vi gjøre?
Anbefalt luftfuktighet er 40-60 %, samt en temperatur på 18-23 grader, dersom det ikke er innenfor de verdiene så anbefaler vi fuktighetsystemet Dampp Chaser.
Det kan installeres i både piano og flygler, noe som er estimert til å ta 1-2 timer.
Etter installasjonen anbefaler vi at man venter noen uker før man utfører stemming av instrumentet.
Systemet i seg selv gir ingen garanti for at det bedrer på stemmeholdbarheten men det gjør det absolutt ikke verre.

Kan vi betale kontant?
Nei, av sikkerhetshensyn til våre ansatte, vi sender faktura pr. e-post i etterkant av oppdraget.
Dersom dere ønsker faktura tilsendt pr. post så må det opplyses på forhånd.

Pianostemmeren som var her sist, satt inn en QR-kode, hva kan jeg bruke den til?
Det er vårt digitale visittkort. Den kan scannes enkelt med en mobil, derfra vil du finne ut når vi stemte pianoet sist.
Du kan også bestille stemming ved å scanne QR koden.
QR-koden går direkte til PianoServiceProfile.no.

Hva er PianoServiceProfile.no?
Vi registrerer all service vi gjør på instrumenter via PianoServiceProfile.no, her kan du som eier av pianoet hente ut informasjon basert på den e-postadressen du har oppgitt til oss.

QR-koden i mitt piano har forsvunnet, hva gjør jeg?
Ingen problem, vi kan sette inn en ny, informasjonen om ditt piano er ikke tapt.

Må digitalpiano stemmes?
Nei, digitalpiano må ikke stemmes. Men de kan fortsatt ha behov for teknisk service med tiden om f.eks tangentene blir slitt.